Korzyści z wdrożenia EDI

Jakie korzyści można odnieść uruchamiając wymiane danych poprzez EDI

Elektroniczna Wymiana Danych, zwana popularnie EDI daje uczestnikom wiele korzyści, również te podstawowe: szybszy dostęp do informacji oraz zdecydowaną redukcję kosztów przygotowania i wysyłki dokumentów. Wdrożenie rozwiązania EDI zmienia organizację z takiej "bazującej na papierze" na organizację nowoczesną opartą na informacji. Tak więc podejście do EDI mówi również jak chcesz prowadzić swój biznes.

Wiele organizacji przy próbie zmiany wymiany informacji na EDI opiera się tym zmianom, twierdząc, że dotychczasowy system jest przyjazny i spełnia wszystkie ich oczekiwania. Ale rynek rozwija się i konieczne staje się rozwijanie własnych produktów podstawowych i polepszenie poziomu serwisu a nie zajmowanie się dokumentami. Z drugiej strony konieczne jest zmniejszenie kosztów. Rozwijanie technologi w kierunku szybszych drukarek, pakownic, automatycZnego nadawania przesyłek przez pocztę nie jest tym kierunkiem rozwoju w którym trzeba iść. Należy pamiętać, że każdy wystawiony dokument papierowy u nas, prawie zawsze będzie wprowadzony ponownie do innego systemu w innej organizacji. A nasi kooperanci również walczą o zmniejszenie kosztów. Tak więc zasypywanie ich dodatkowymi dokumentami nie jest tym kierunkiem rozwoju jakim byliby zachwyceni.

I właśnie tutaj z pomocą przychodzi EDI. Nie dość że w znaczący sposób ograniczane są podstawowe koszty działalności pomocniczej, to wspomaga efektywność wielu procesów działaności firmy. Poprzez wsparcie EDI firmy ograniczają koszty
obsługi przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności, pewności danych oraz przyspieszają wymianę informacji.

SZYBKO SZYBKO, SZYBKO!!!

Korzyści wynikające z szybkiej wymiany informacji pokazują się w wielu miejscach
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przyspieszenie komunikacji pozwala na szybsze wprowadzenie produktu od projektu do pojawienia się produktu na rynku. Takie podejście również pozwala na szybsze reagowanie i projektowanie produktów bardziej innowacyjnych i lepszej jakości.

Szybsza informacja uzyskana poprzez poprawne wdrożenie EDI przynosi korzyści w biznesie na kilka sposobów:
- krótszy czas wprowadzania lub udoskonalania produktów. Najlepsze firmy na rynku to te, które pierwsze reagują na potrzeby rynku.
- zwiększenie produkcji przy tych samych zasobach. Zmniejszenie zasobów ludzkich to niestety czynnik, z którym firma musi się zderzyć. Konieczność zachowania wydajności przy zmniejszonych zasobach to również zwiększenie skuteczności wymiany informacji. EDI pozwala szybkiej i łatwiej wymieniać dane (wewnątrz i na zewnątrz firmy).
- zmniejszenie czasu dostaw zmniejsza koszty realizacji dostaw oraz koszty magazynowania. Jeżeli tylko można rozpoznać popyt szybciej i przekazać tę informację wcześniej to centrali - można uzyskać przewagę nad konkurencją.

Zysk z EDI: potrzeba dokładności

Aby zysk z transferu danych był rzeczywisty to konieczne jest aby przekazywane dane były wiarygodne. Dane wprowadzane do systemu ręcznie mogą zostać przekłamane (specjalnie lub przez przypadek). Dodatkowo, szczegółowe logi z przesyłanych komunikatów, pozwalają precyzyjnie śledzić i mierzyć status i wydajność całego procesu EDI.